Stichting Nederlands Mobiel Team Reanimatie Opleidingen

Ons doel:

Zonder enige vorm van winstbejag zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken, te informeren en te scholen in de BLS ( basisreanimatie ) en AED bediening. Zo hopen we mee te kunnen werken aan een dicht netwerk van mensen die hulp kunnen verlenen wanneer "IEDERE SECONDE TELT".

Methode:

We werken strikt conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad, welke overgenomen zijn van onder meer de European Resuscitation Council. De cursussen worden gegeven door middel van het "4 stappen plan". Dit houdt in, veel praktisch oefenen met ondersteuning van een PowerPoint presentatie, niet teveel praten maar vooral doen. Uw instructeurs zijn niet alleen mensen, die hun instructeurs-certificaten bezitten conform de normen van de NRR, maar die ook vanuit hun dagelijkse praktijk veel ervaring hebben met het daadwerkelijke reanimeren in al zijn facetten. Na toetsing en het behalen van een voldoende score wordt het certificaat uitgereikt.